App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Giới thiệu về Đoàn thanh niên

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN THANH NIÊN

 

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2024:

- Số lượng Ban chấp hành: 8 đồng chí.

- Số lượng Ban thường vụ: 3 đồng chí. Trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 1 Uỷ viên BTV Đoàn trường

- Đoàn trường tổ chức Liên chi đoàn, Cụ thể:

+ Liên chi số I: gồm các đồng chí Đoàn viên thanh niên đang theo học ở khoa Khoa Kế toán Tài chính, các đồng chí Đoàn viên giảng viên sinh hoạt tại Chi đoàn giảng viên Khoa Kế toán Tài chính

+ Liên chi số II: gồm các đồng chí Đoàn viên thanh niên đang theo học ở khoa Kinh tế Quản lý, các đồng chí Đoàn viên giảng viên sinh hoạt tại Chi đoàn giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý.

+ Liên chi số III: gồm các đồng chí Đoàn viên thanh niên đang theo học các khoa Công nghệ thông tin, Kỹ thuật – Công nghệ, May và thời trang, các đồng chí Đoàn viên giảng viên sinh hoạt tại Chi đoàn giáo viên Khoa Công nghệ thông tin, Kỹ thuật – Công nghệ, May và thời trang.

- Ban chấp hành được tổ chức thành các Tiểu ban:

(1) Tiểu ban Văn hóa - Văn nghệ;

(2) Tiểu ban Tình nguyện;

(3) Tiểu ban Thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác;

(4) Tiểu bạn Nội dung – Tổ chức;

(5) Tiểu ban Thi đua – Khen thưởng.

Tin tức