App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Phòng Quản lý đào tạo và Học sinh Sinh viên

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, Cơ sở 1

Điện thoại:  024.35562952 - 024.36857204  

Xem chi tiết

Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A, Cơ sở 1

Điện thoại: 024.35562960;  Fax: 024.35562956

Xem chi tiết

Phòng Quản trị 

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A, CS 1\Tầng 1, nhà D, CS 2.

Điện thoại: 024.35562969 - 024.36857886 - 024.36857890

Xem chi tiết

Phòng Tài chính kế toán

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A, CS 1\Tầng 1, nhà C, CS 2.

Điện thoại: 024.35560597 - 024.36857885

Xem chi tiết

Phòng Thanh tra

Địa chỉ: Tầng 1, nhà B, Cơ sở 1\Tầng 2, nhà C, CS 2.

Điện thoại: (024)35562957- (024)36857834 

Xem chi tiết

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo

Địa chỉ: Tầng 4, nhà B -  Cơ sở 1

Điện thoại: 0243.556.0973 - 0243.2323114

Xem chi tiết