App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

 

Khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: CS1: Tầng 4 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

Xem chi tiết

Khoa Kế toán tài chính

Địa chỉ: CS1: Tầng 4 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

Xem chi tiết

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Địa chỉ: CS 1: tầng 1, nhà A, CS2: tầng 1, nhà E

Xem chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản

Địa chỉ: CS1: Tầng 5 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E

Xem chi tiết

Khoa Kinh tế và quản lý

Địa chỉ: CS1: Tầng 4 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

Điện thoại:  0243 556 2954

Xem chi tiết

Khoa May và thời trang

Địa chỉ: CS1: Tầng 2 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

Xem chi tiết

Khoa Giáo dục nghề nghiệp phổ thông

Địa chỉ: CS 2: Tầng 1 CS2: Tầng 1 nhà C

Xem chi tiết