App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Giới Thiệu

Tên: Phòng Quản trị

1.Thành lập: Phòng Quản trị được thành lập vào tháng 8 năm 1961 và là một trong những phòng được thành lập đồng thời với sự ra đời của Trường, nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất và phương tiện, trang thiết bị phục vụ các hoạt động quản lý, quá trình dạy và học trong toàn trường.

2.Chức năng nhiệm vụ: Phòng Quản trị là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý – sử dụng cơ sở hạ tầng của Trường, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác:

- Quản lý hạ tầng cơ sở của Trường bao gồm: đất đai, các công trình kiến trúc, vườn hoa, cây cảnh và quản lý việc sử dụng nhà, đất để phục vụ các hoạt động đào tạo.

- Lập kế hoạch, giám sát sửa chữa nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp của cơ sở hạ tầng được quản lý.

- Tổ chức các hoạt động mua sắm theo yêu cầu của các đơn vị trong trường.

- Đảm bảo trật tự trị an, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, lũ lụt, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBVC, HSSV.

3.Nhân sự: Đội ngũ cán bộ nhân viên hiện nay: 29 người, trong đó: Thạc sỹ: 1 ; Cử nhân: 15; Trung cấp: 2;  Khác 11.

Trưởng phòng: Ths. Đinh Nam Dương - ĐT: 0913581966  Email:  [email protected]

+   Phó Trưởng phòng: CN. Ngô Đức Chung - ĐT: 0936856196 Email: [email protected]

Cán bộ, nhân viên: Tạ Thị Hương, Phan Thị Hường, Nguyễn Quang Hiệp, Trần Thị Khuê, Đinh Văn Luận, Hoàng Văn Tâm, Lê Minh Thành, Hoàng Hải Yến, Phạm Thị Lành, Ngạc ĐÌnh Hữu, Ngô Ngọc Quỳnh, Dương Văn Thăng

Lê Đình Thoại, Nguyễn Hải Quân, Lưu Viết Cương, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Hùng 67, Nguyễn Văn Hùng 68, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Khuê, Đinh Thị Vị, Ngạc Thị Bích Hạnh, Hoàng Thị Thân, Đặng Thị Hòa, Đinh Thị Hoàn.

4. Liên hệ:

Văn phòng Cơ sở 1: Tầng 2 –nhà A; ĐT: 0243 556 2969.

Văn phòng Cơ sở 2: Tầng 1 – nhà E; ĐT: 0243 685 7886.

Email: [email protected].

 

 

 

 

Cơ sở vật chất