App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tiền thân là trường Trung cấp nghiệp vụ Bộ Công nghiệp nặng được thành lập từ ngày 07/08/1961 theo quyết định số 319/BCNg của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng.

     Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển trường đã nhiều lần đổi tên: trường Trung cấp Kinh tế II, trường Trung học kinh tế điện và than, trường Trung học kinh tế mỏ và than, trường Trung học kinh tế năng lượng, trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trường Trung học kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao cho Ngành và Đất nước, trường đã được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (theo Quyết định số 1206/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Danh hiệu và phần thưởng cao quý

 - Huân chương Lao động hạng nhất  năm 2016

 - Huân chương Lao động hạng nhất  năm 2011

 - Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2008

 - Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004

 - Nhiều phần thưởng của Chính phủ, Thủ tướng CP, các Bộ, Ban ngành và địa phương

 - 02 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

 - 04 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú