App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Chương trình đào tạo: Thương mại điện tử- Trung cấp

29/12/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề:                Thương mại điện tử

Trình độ đào tạo:                Trung cấp

 

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH01

Giáo dục Chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

45

21

21

3

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

MH06

Ngoại ngữ

3

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

48

1155

343

786

26

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

12

270

90

172

8

 

Tin học văn phòng

3

75

15

57

3

MH09003

Marketing căn bản

2

45

15

29

1

MH09004

 Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

45

15

29

1

 MH09094

Thương mại điện tử căn bản bản

2

45

15

29

1

MH09006

Quản trị doanh nghiệp

3

60

30

28

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn chung ngành nghề

32

795

223

556

16

MĐ11300

Thiết kế đồ họa với Photoshop

3

60

30

28

2

MĐ11204

Kỹ thuật quay và biên tập video

2

45

15

29

1

 MH09095

Marketing trong thương mại điện tử

2

45

15

29

1

MH11209

An toàn và bảo mật thương mại điện tử

2

45

15

28

2

MĐ11205

Kỹ thuật SEM và SEO

3

60

30

28

2

MĐ11206

Thiết kế Web theo chuẩn SEO

3

60

30

28

2

MH09011

Tâm lý kinh doanh

2

45

15

29

1

MH09022

Đàm phán và ký kết hợp đồng

2

45

15

29

1

MH09017

Email Marketing

2

30

28

0

2

MH14220

Tiếng anh kinh tế

3

60

30

28

2

 MH09096

Thực hành chuyên môn

4

120

0

120

0

 MH09098

Thực tập tốt nghiệp

4

180

0

180

0

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

4

90

30

58

2

(Chọn 2 trong 3 học phần)

MH09027

Quan hệ công chúng

2

45

15

29

1

MĐ11202

Mạng xã hội

2

45

15

29

1

MH09092

Khởi tạo doanh nghiệp

2

45

15

29

1

Tổng cộng

60

1410

437

934

39

 

Bài viết cùng chuyên mục