App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com
Tin nổi bật

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội triển khai và ứng dụng có hiệu quả 02 phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” và “ Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”

30/08/2023

       Sáng ngày 30/8/2023, đại diện Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã tham dự cuộc họp về việc ứng dụng 02 phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” do Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức, tại cơ quan Đảng ủy Khối.

     Dự, chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn -Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và một số đồng chí Thường trực đảng ủy Khối.

     Sau khi các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối báo cáo kết quả, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: Việc triển khai ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và phần mềm "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên" là chủ trương lớn của Thành ủy, áp dụng chung cho toàn Đảng bộ Thành phố. Việc thực hiện đồng bộ 02 phần mềm này góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ Thành phố nói chung và Đảng bộ Khối nói riêng. Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền đến tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 2 phần mềm.

     Chia sẻ với những khó khăn, tồn tại mà các đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị các đảng bộ chủ động hơn trong cập nhật thông tin của đảng bộ lên phần mềm; khắc phục những khó khăn về công nghệ, nguồn nhân lực… để triển khai căn cơ, bài bản các nội dung của phần mềm này đến các đảng viên.

    Cũng trong cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn biểu dương một số đảng bộ trực thuộc, trong đó có đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, bước đầu đạt kết quả tích cực, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được của các Đảng bộ trực thuộc, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Để tiếp tục triển khai 2 phần mềm đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện phần mềm đến cấp ủy Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ./.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn -Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội chỉ đạo cuộc họp.

Bài viết cùng chuyên mục