App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Kiểm toán

15/05/2020

TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

NGÀNH/NGHỀ KIỂM TOÁN

1. GIỚI THIỆU

        Các doanh nghiệp do nhiều người sở hữu vốn cần sự minh bạch trong việc phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh qua các Báo cáo tài chính. Vì vậy, kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế - tài chính thuần túy, mà đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp được thừa nhận trong nền kinh tế thị trường.

        Kiểm toán là công việc xác minh, kiểm tra lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp đã hạch toán đúng theo các chuẩn mực đã được đề ra chưa? Việc xử lý và lập các báo cáo có phù hợp các quy định về kế toán, luật pháp hay không? Qua quá trình xác minh, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Người kiểm toán (Công ty kiểm toán) sẽ phát hành báo cáo về tình hình hạch toán và báo cáo tài chính để các Nhà đầu tư, Chủ sở hữu, Cơ quan nhà nước… có cơ sở để ra các quyết định

2. HỌC NGHỀ KẾ TOÁN RA TRƯỜNG LÀM GÌ?

           - Trợ lý kiểm toán viên

           - Nhân viên tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán và thuế

        - Kế toán viên: Kế toán kho, Kế toán phân xưởng, kế toán đội; Kế toán tiền lương, vật tư, hàng hóa, tài sản, chi phí giá thành, tiêu thụ, kế toán công nợ

3. HỌC NGHỀ KIỂM TOÁN RA TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở ĐÂU?

- Công ty kiểm toán Nhà nước, công ty kiểm toán độc lập

- Công ty tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán và thuế

- Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty tư nhân và doanh nghiệp khác

4. CHUẨN ĐẦU RA VỀ KỸ NĂNG

* Kỹ năng nghề:

- Lập được kế hoạch kiểm toán theo phần hành kiểm toán và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kiểm toán

- Thực hiện được các bước công việc theo quy trình kiểm toán

- Đọc, hiểu và phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp

- Làm được kế toán các phần hành ở doanh nghiệp

* Kỹ năng ngoại ngữ:
            Tiếng anh tương đương chuẩn A2 Khung tham chiếu Châu Âu, Khung 6 bậc của Việt Nam
* Kỹ năng tin học:
           Tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3
*Kỹ năng mềm
          - Kỹ năng 5S - Kỹ năng Văn hóa Tổ chức
          - Kỹ năng làm việc nhóm - Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

5. ĐĂNG KÝ HỌC

          Để đăng ký học và được tư vấn trực tiếp, phụ huynh và các em học sinh hãy gọi điện theo số Hotline: 0916.978.879 ( Mr Dũng)

 

 

Bài viết cùng chuyên mục