App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Tài chính- Ngân hàng

20/05/2020

TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

NGÀNH/NGHỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1. GIỚI THIỆU

         Tài chính - Ngân hàng là một ngành học rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng được cung cấp kiến thức về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa;  nắm bắt kiến thức vững chắc về thực hành các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại hiện đại; có chuyên môn sâu về phân tích, dự báo liên quan đến tài chính, tiền tệ nhằm đưa ra quyết định trong quản trị tài chính.

2. HỌC NGHỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG RA TRƯỜNG LÀM GÌ?

ü Giao dịch viên, nhân viên quỹ

ü Nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp

ü Nhân viên nguồn vốn, nhân viên kinh doanh

ü Trợ lý tài chính, nhân viên phân tích đầu tư

ü Nhân viên phân tích và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

3. HỌC NGHỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG RA TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở ĐÂU?

ü Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng

ü Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm

ü Công ty Kinh doanh Bất động sản

ü Công ty Chứng khoán

ü Công ty cho thuê Tài chính

ü Các công ty khác thuộc mọi thành phần kinh tế

4. CHUẨN ĐẦU RA VỀ KỸ NĂNG

* Kỹ năng nghề

- Thao tác thành thạo những nghiệp vụ chuyên môn về Tài chính - Ngân hàng như: Lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích đầu tư, phân tích chứng khoán; Các nghiệp vụ tín dụng và giao dịch ngân hàng, nghiệp vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối…

- Hiểu, biết, vận dụng các quy định trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng để giải quyết công việc được giao hiệu quả, đúng pháp luật.

* Kỹ năng ngoại ngữ
- Tiếng anh tương đương chuẩn A2 Khung tham chiếu Châu Âu, Khung 6 bậc của Việt Nam
* Kỹ năng tin học
 Tương đương chuẩn tin học Quốc tế IC3
* Kỹ năng mềm
- Kỹ năng 5s - Kỹ năng Văn hóa Tổ chức
- Kỹ năng làm việc nhóm - Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

5. ĐĂNG KÝ HỌC

Để đăng ký học và được tư vấn trực tiếp, phụ huynh và các em học sinh hãy gọi điện theo số Hotline: 0916.978.879 ( Mr Dũng)

Bài viết cùng chuyên mục