App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Giới thiệu khoa

     Khoa Pháp luật - Lý luận chính trị, tiền thân là Tổ Chính trị - Pháp luật được thành lập ngày 1/9/2007 tại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Pháp luật cho học sinh, sinh viên và các môn thuộc ngành nghề Dịch vụ pháp lý. Cùng với 59 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, Khoa Pháp luật - Lý luận chính trị không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng đào tạo. Lãnh đạo khoa từ khi thành lập đến nay: Ths. Nguyễn Thị Học (2007 - 2012); TS. Nguyễn Thị Thúy (2013 - 2015); TS. Vũ Trà Giang (từ 2016 - nay).

Chi tiết

Tuyển sinh

Công tác Sinh viên